Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Informacja Dziekana Wydziału Fizyki UW:

 

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW, które ukazało się 10 marca 2020 r. i jest dostępne na stronie UW:

  1. Zalecam wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom uważne zapoznanie się z jego treścią i stosowanie się do podanych tam poleceń.
  2. Od 11 marca 2020 r. na Wydziale Fizyki UW nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne ani seminaria. Zaplanowane egzaminy dyplomowe odbywają się normalnie. Konsultacje dla studentów proszę prowadzić elektronicznie.
  3. Część zajęć, w takim wymiarze i trybie, jak to możliwe, powinniśmy jak najszybciej zacząć realizować zdalnie. Informacje techniczne.
  4. Wstrzymane są wszystkie podróże służbowe pracowników oraz wyjazdy studentów, a także wizyty gości zagranicznych.
  5. Administracja wydziału do odwołania pracuje według zmienionych zasad. O szczegółowych rozwiązaniach informowani Państwo będą na bieżąco drogą mailową i/lub poprzez stronę internetową Wydziału. Więcej informacji tutaj.
  6. Do odwołania zamknięta zostaje biblioteka wydziałowa.
  7. Wszystkim pracownikom zalecam rozważenie ograniczenia przebywania w budynku, jeśli część normalnej pracy mogą wykonywać w domu. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Dariusz Wasik
oraz
Adam Babiński
Zygmunt Lalak
Krzysztof Turzyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *