30 kwietnia 2021

Chór jako OGUN

Chór Wydziału Fizyki można zaliczyć jako przedmiot ogólnouniwersytecki humanistyczny, dostać ocenę oraz 6 punktów ECTS za rok. Na te zajęcia można się zapisać po pozytywnym przejściu przesłuchania internetowego, a następnie na żywo. Na przesłuchanie należy się umówić mailowo. Po akceptacji zgłoszenia należy zarejestrować się na przedmiot na stronie rejestracji żetonowej oraz powiadomić dyrygentkę na maila chor@fuw.edu.pl o chęci zaliczania przedmiotu podając PESEL, numer albumu, rok i kierunek studiów. Na ocenę składa się: obecność na próbach i koncertach oraz przestrzeganie regulaminu chóru. Znajomość regulaminu chóru jest obowiązkiem każdego chórzysty.

Strona przedmiotu na USOSie:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1100-CWF-OG&callback=g_cc4181fb

Strona przedmiotu w rejestracji żetonowej:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=521909&gr_no=1