30 kwietnia 2021

Chór jako OGUN

Chór Wydziału Fizyki można zaliczyć jako przedmiot ogólnouniwersytecki dwa razy w trakcie jednego etapu studiów i dostać ocenę oraz 3 punkty ECTS za semestr. Na te zajęcia nie można zapisać się samodzielnie w USOSie ponieważ trzeba odbyć przesłuchanie. Osoby, które przejdą pozytywnie kwalifikacje powinny powiadomić dyrygentkę na maila chor@fuw.edu.pl o chęci zaliczania chóru podając PESEL, numer albumu, rok i kierunek studiów. Zapisani pojawią się na USOSie pod koniec semestru razem z oceną. Na ocenę składa się obecność na próbach i koncertach oraz przestrzeganie regulaminu chóru. 

Strony przedmiotu na USOSie:

Chór Wydziału Fizyki A (semestr zimowy)

Chór Wydziału Fizyki B (semestr letni)