12 grudnia 2011

Dyrygent

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuje pracę doktorską. Jest także absolwentką dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

Chórem Wydziału Fizyki dyryguje od początku jego istnienia, tj. od roku 2006. Przez ponad 10 lat współpracowała z Chórem Akademickim UW oraz kilkoma innymi warszawskimi chórami, przez kilka lat prowadziła zespół wokalny Fonosynteza.

W swojej pracy magisterskiej (napisanej na UW pod kierunkiem prof. A. Żórawskiej-Witkowskiej) sporządziła partytury i dokonała analizy zachowanych w rękopiśmiennych głosach utworów Franciszka Lessla (jedynego polskiego ucznia Haydna), co zaowocowało ich koncertowym wykonaniem oraz wydaniem płytowym. Zagadnienia związane z muzyką polską podjęła także w pracy magisterskiej napisanej na UMFC („Twórczość chóralna Stanisława Niewiadomskiego”) oraz licencjackiej (UW, „Msze polskie Stanisława Moniuszki”). Obecnie pracuje naukowo nad dorobkiem operowym Karola Kurpińskiego.

Od 2010 roku jest promotorką książek z doświadczeniem pracy w takich wydawnictwach, jak: PWM, WSiP, Świat Książki, GW Foksal, Edgard. Obecnie promuje literaturę w Wydawnictwie Kobiecym.

Miłośniczka śpiewu (Zespół Wokalny Fonosynteza) oraz pracy z dziećmi (zajęcia rytmiczne, prowadzenie koncertów). 

Wywiad: „Jak i kiedy zostać chórzystą”