12 grudnia 2011

Dyrygentka

Katarzyna Szewczyk ukończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i podyplomowe studia Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

Jest promotorką literatury, specjalizuje się w obszarach copywritingu, komunikacji i PR. Od 2006 roku prowadzi Chór Wydziału Fizyki UW, przez ponad dziesięć lat współpracowała z Chórem Akademickim UW oraz kilkoma innymi warszawskimi chórami, przez kilka lat prowadziła zespół wokalny Fonosynteza.

Miłośniczka śpiewu (Zespół Wokalny Fonosynteza) oraz pracy z dziećmi (zajęcia rytmiczne, prowadzenie koncertów). 

W swojej pracy magisterskiej (napisanej na UW pod kierunkiem prof. A. Żórawskiej-Witkowskiej) sporządziła partytury i dokonała analizy zachowanych w rękopiśmiennych głosach utworów Franciszka Lessla (jedynego polskiego ucznia Haydna), co zaowocowało ich koncertowym wykonaniem oraz wydaniem płytowym. Zagadnienia związane z muzyką polską podjęła także w pracy magisterskiej napisanej na UMFC („Twórczość chóralna Stanisława Niewiadomskiego”) oraz licencjackiej (UW, „Msze polskie Stanisława Moniuszki”). Pracowała naukowo nad dorobkiem operowym Karola Kurpińskiego.

Wywiad: „Jak i kiedy zostać chórzystą”