27 listopada 2020

Kontakt

Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
e-mail: chor@fuw.edu.pl

PREZESKA CHÓRU: GABRIELA KUTA
DYRYGENTKA: KATARZYNA SZEWCZYK

ZARZĄD CHÓRU FUW:

MAŁGORZATA KALBARCZYK
BARBARA KRUSIŃSKA
VIOLETTA ANDRIIUK