1 czerwca 2021

Współpraca

Chór Wydziału Fizyki UW współpracuje z innymi grupami artystycznymi. Z innymi chórami wydziałowymi UW występujemy w ramach dorocznego festiwalu Chóralne AkceleracjeMieliśmy także okazję współpracować z Chórem Akademickim UW m.in. w ramach cyklu koncertów Moc klasyki. Wykonywaliśmy wtedy dzieła „Carmina Burana” Carla Orffa i „Planety” Gustawa Holsta z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie Towarzyszyliśmy również w widowiskach Teatru Hybrydy – koncertach patriotycznych „Ta nasza wolność” z okazji 100-lecia Niepodległości oraz Koncert „Czterdzieści cztery” upamiętniającym 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.