1 czerwca 2021

Współpraca

Chór Wydziału Fizyki UW współpracuje nieraz z innymi grupami artystycznymi. Przede wszystkim występujemy razem z innymi chórami wydziałowymi w ramach dorocznego festiwalu Chóralne Akceleracje. Są to:
oraz niedziałające już Chór Wydziału Zarządzania UW i Chór Wydziału Pedagogiki.

Poza tym mieliśmy okazję kilkukrotnie współpracować z Chórem Akademickim UW oraz Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej, m.in. w ramach cyklu koncertów Moc klasyki. Wykonywaliśmy wtedy dzieła „Carmina Burana” Carla Orffa, „Planety” Gustawa Holsta z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie oraz „Sing” (sł. David Willcocks) akompaniowane Toccatą z V Symfonii Organowej  Charles-Marie Widora w wykonaniu Romana Peruckiego.

Towarzyszyliśmy również w widowiskach Teatru Hybrydy – koncertach patriotycznych „Ta nasza wolność” z okazji 100-lecia Niepodległości oraz Koncert „Czterdzieści cztery” upamiętniającym 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.