Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Informacja Dziekana Wydziału Fizyki UW:   Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW, które ukazało się 10 marca 2020 r. i jest dostępne na stronie UW: Zalecam Read more about Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW[…]