• PRÓBY: Czwartek, godz. 17:30, aula 006
    No worries with your term papers! Our writers make only the best work!

O nas

Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 2006 roku z inicjatywy prof. Teresy Rzący-Urban i zrzesza studentów, doktorantów oraz absolwentów i sympatyków Wydziału. Wykonuje różnorodny repertuar, w tym utwory napisane na specjalne zamówienie przez Jędrzeja Rocheckiego, Anny Huszczy czy Daniela Synowca. Uświetnia imprezy wydziałowe, a także bierze aktywny udział w inicjatywach uniwersyteckich, takich jak obchody 200-lecia UW, KoncertUWki, Wiosna Chórów na UW, Wielosztuk Kulturalny, wykłady na Uniwersytecie Dzieci i innych.  Od 10 lat jest współorganizatorem dorocznego koncertu „Chóralne Akceleracje”, podczas którego występują wszystkie chóry wydziałowe, działające na Uniwersytecie Warszawskim. Bierze udział w rozmaitach projektach muzycznych, wśród których są m.in. nagrania z zespołem Ka1 (2017), czy udział w wykonaniu dzieła “Carmina Burana” Carla Orffa (2017).

Dyrygent – Katarzyna Płońska