• PRÓBY: Czwartek, godz. 17:30, aula 006
    No worries with your term papers! Our writers make only the best work!

Uniwersytecki wehikuł czasu

11 czerwca pojawimy się na Krakowskim Przedmieściu nie tylko ze śpiewem na ustach, ale także w specjalnie na ten dzień przygotowanych strojach XIX – wiecznych!

Zapraszamy serdecznie na godz. 13:30 do Sali Kolumnowej na Wydziale Historycznym UW, gdzie wykonamy pieśni sprzed 200 lat i można będzie zaśpiewać je razem z nami.

Program imprezy na stronie uw200.uw.edu.pl/pl/wehikul/

Opis naszych warsztatów:

Warsztaty muzyczne z udziałem studentów z Chóru Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem Katarzyny Płońskiej będą okazją do poznania, a nawet wykonania wybranych „Śpiewów historycznych” ze zbioru Juliana Ursyna Niemcewicza, wydanego w 1816 roku. Zbiór ten, którego pełna nazwa brzmi  „Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami” obejmuje 34 pieśni, poświęcone istotnym postaciom oraz wydarzeniom z historii Polski. Ich powstaniu przyświecała idea podtrzymania świadomości narodowej, miały one „wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze narodu epoki, stowarzyszyć miłość ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami. By zwięzłością rymów, a nade wszystko wdziękiem pienia, wiadomość dziejów ojczystych stała się młodzieży powabną, wszystkim powszechną”. Podczas warsztatów, po 200 latach od powstania zabrzmią dwie z nich „Jadwiga Królowa Polska” z muzyką Marii Szymanowskiej oraz „Władysław Jagiełło” z muzyką Franciszka Lessla.

 

wehikul200