• PRÓBY: Czwartek, godz. 17:30, aula 006
    No worries with your term papers! Our writers make only the best work!

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jana Żylicza

12 listopada 2013 r., o godz. 15:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się uroczystość
odnowienia doktoratu Profesora Jana Żylicza, którą uświetni nasz Chór.

Więcej na stronie www.fuw.edu.pl