• PRÓBY: Czwartek, godz. 17:30, aula 006
    No worries with your term papers! Our writers make only the best work!

Dyrygent

Katarzyna Płońska

Katarzyna Płońska

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuje pracę doktorską. Jest także absolwentką dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Pracuje jako Specjalista ds. Promocji i PR w wydawnictwie Świat Książki.

Chórem Wydziału Fizyki dyryguje od początku jego istnienia, tj. od roku 2006. Przez ponad 10 lat współpracowała z Chórem Akademickim UW jako instruktor głosowy, ponadto pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku Specjalisty ds. promocji oraz w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych jako Specjalista ds. publikacji audio i video. 

W swojej pracy magisterskiej (napisanej na UW pod kierunkiem prof. A. Żórawskiej – Witkowskiej) sporządziła partytury i dokonała analizy zachowanych w rękopiśmiennych głosach utworów Franciszka Lessla (jedynego polskiego ucznia Haydna), co zaowocowało ich koncertowym wykonaniem oraz wydaniem płytowym. Zagadnienia związane z muzyką polską podjęła także w pracy magisterskiej napisanej na UMFC („Twórczość chóralna Stanisława Niewiadomskiego”) oraz licencjackiej (UW, „Msze polskie Stanisława Moniuszki”). Obecnie pracuje naukowo nad dorobkiem operowym Karola Kurpińskiego.

Miłośniczka śpiewu (- Zespół Wokalny Fonosynteza), gry na flecie poprzecznym oraz pracy z dziećmi (zajęcia rytmiczne, prowadzenie koncertów).