• PRÓBY: Czwartek, godz. 17:30, aula 006
    No worries with your term papers! Our writers make only the best work!

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Celem Chóru jest działalność artystyczna, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych studentów, doktorantów i pracowników oraz zachęcanie ich do twórczego spędzania wolnego czasu.

Wystarczy dać próbkę swych możliwości naszej dyrygent, pomyślnie przejść egzamin i do dzieła!

Wszak, jak powiedział Sokrates: „Wychowanie poprzez muzykę jest najwyśmienitszą formą, ponieważ rytm i harmonia najgłębiej wnikają do wnętrza duszy, przekazując swoją estetykę i delikatność”.

Prezentacja Chóru FUW

Zapraszamy!